Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bình Đông – Q8, Tp.HCM

PTT

1 tháng trước đây

 • Chương Trình Lễ Cảm Tạ và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bình Đông
  Quận 8, Tp.HCM
  Chủ đề: BỞI THẦN TA
  "...Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy."
  Xachari 4:6
  Chủ lễ: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTTVN.
  Quản nhiệm: Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhựt.

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  #httl Bình Đông#Hội Thánh Bình Đông

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up