HTTL GIA ĐỊNH - Lễ Cảm tạ Chúa kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Thánh

PTT

4 tuần trước đây

 • Chủ đề: THUẬT LẠI ƠN CHÚA
  Kinh Thánh:Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.
  Thi-thiên 9:1
  Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên - Thư ký Hội Thánh
  Thời gian: Lúc 09g00 Thứ Sáu 30/10/2020

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up