[Live] Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành EA HIU | MỘT NƠI CHO CHÚA | 09H00 | 10/12/2020

PTT

10 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ea Hiu
  LỄ KHÁNH THÀNH & CUNG HIẾN ĐỀN THỜ | NHÀ THỜ TIN LÀNH EA HIU
  Chủ đề: MỘT NƠI CHO CHÚA
  Thời gian: 09h00 Thứ Năm 10/12/2020
  --------------------------------------------------------------
  Chủ lễ: Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN
  --------------------------------------------------------------
  Câu gốc: “Nhưng ta đã chọn Giê-ru-sa-lem, để đặt danh ta tại đó, và chọn Đa-vít đặng cai trị dân Y-sơ-ra-ên ta.” - II Sử ký 6:6
  #httleahiu #lecunghiendentho #moinoichoChua

  Thể loại : Đăk Lắk

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up