Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh | "Tin Lành Từ Trời" | HTTL Đinh Văn Păng Bung | 21/12/2020

PTT

9 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
  Chủ đề: TIN LÀNH TỪ TRỜI
  Thời gian: 18h30 Thứ Hai 21/12/2020
  Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Đinh Văn Păng Bung
  --------------------------------------------------------------
  Diễn giả: MSNC. NGUYỄN XUÂN VỊNH
  --------------------------------------------------------------
  Câu gốc: "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;" - Luca 2 : 10
  #httldinhvanpangbung #thanhnhactruyengianggiangsinh #tinlanhtutroi

  Thể loại : Đăk Lắk

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up