HTTL TÂN HIỆP (Kiên Giang) - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 04/07/2021

HTTLVN

5 tháng trước đây

  • Đề tài: NĂNG QUYỀN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
    Giảng luận: Mục sư NC LÊ SI GIÔ-NA (Quản nhiệm Chi hội Đá Nổi)
    HDCT: Chấp sự HỒ THỊ KIM TUYỀN

    Thể loại : Kiên Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up