HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: BẠN THẬT
  Kinh Thánh: Giăng 15:12-17
  “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.”
  Giăng 15:14
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Bà Mục sư Quản nhiệm

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up