HTTL HUẾ - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 03/10/2021
  "CHIẾN THẮNG NHỜ LỜI CHÚA"
  Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-11
  “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm,
  hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong;
  vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình,
  và mới được phước.” (Giô-suê 1:8)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up