HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Đề tài: YÊU QUÝ NHẤT
  Kinh Thánh Quan xét 13 – 16
  Câu gốc : A-mốt 2:11
  “Ta đã dấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi, và dấy mấy người Na-xi-rê lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, chẳng phải vậy sao?”

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up