HTTL HUẾ - Chương trình thờ phượng Chúa - 19/04/2020

 • Chương Trình Thờ Phượng Chúa qua trực tuyến lúc 8g Chúa nhật 19/04/2020 (PHẦN 1).
  Chủ đề: “LỜI GIÃ TỪ ĐẦY KHÍCH LỆ”
  Kinh Thánh: Giăng 16:16-24
  Câu gốc: Giăng 16:20.

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up