HTTL GIA ĐỊNH - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH (LỄ 2) - 17/04/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:3b
  “Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống”
  Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Thành Lập

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up