HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/05/2022

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 08/05/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Cs.Nguyễn Thị An Pha
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:NHỮNG SỰ HIẾU KÍNH SAI LẦM
  Kinh Thánh:Sáng 27: 6-17;
  Quan xét 17:1-5; Mat 14:1-12
  Câu gốc:Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.(I Tês 5:22)
  1. Gia-cốp vâng lời mẹ để cùng nhau thực hiện một sự lừa dối : (Sáng 27: 6-17)
  2. Mi-ca hối hận trả lại bạc ăn cắp nhưng lại chiều theo ý của mẹ làm nên hình tượng tà thần: (Quan xét 17:1-5)
  3. Con gái Hê-rô-đia vâng lời mẹ để thực hiện tội ác :( Mat 14: 1-12)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up