CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG - HTTL SÀI GÒN | CHỦ ĐỀ "ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN" | 07/08/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình Thánh nhạc truyền giảng
  Chủ đề: "ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN"
  Thời gian: 19:00 Chúa Nhật 07/08/2022
  Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự
  Câu gốc ghi nhớ
  "Hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời." - Giăng 3:15
  #httlsaigon #thanhnhactruyengiang #duoccuuboiductin

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up