HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 04/09/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Chủ đề: VINH DỰ ĐẶC BIỆT
  Kinh thánh: Lu-ca 14:25-33, Thi Thiên 1-6, 13-18
  “Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.”
  Lu-ca 14:27
  Diễn giả: Mục sư Hồ Xuân Phú
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up