HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/05/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • LÒNG GANH TỴ HỦY DIỆT HÀNG NGÀN NGƯỜI
  Câu Gốc:
  Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
   Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
   Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
   Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
  Chăm Ngôn 3:5-6

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up