HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/05/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: LÚA MÌ và CỎ LÙNG
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-30
  “Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.”
  Ma-thi-ơ 13: 30
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Sơn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up