HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/05/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI
  Thời gian: 08h00 Chúa Nhật 23/5/2021
  Diễn giả: Bà Mục sư Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Uv. Trần Lê Hiếu
  Kinh Thánh: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành
  Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất ."
  Công-vụ các Sứ-đồ 1: 8

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up