HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa 23/05/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI
  Kinh Thánh: Công Vụ 1:1-8
  "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." (Công Vụ 1:8)
  Diễn giả: Mục sư NGUYỄN ĐỨC VĨNH AN - QNHT
  HDCT: Cs. Nguyễn Văn Trọng
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 23/05/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up