HTTL BÌNH TÂN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/05/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ Đề : NHẬN BIẾT ĐỂ SỐNG KHÔN NGOAN
  - Kinh thánh : Truyền đạo 3:1-13
  - Câu Gốc : " Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. " (Thi-thiên 25:4)
  Diễn Giả : MS. Nguyễn Thế Vinh (Quản nhiệm Hội Thánh)
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Tiến Tài

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up