HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/05/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề: BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH
  Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-26
  “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”
  Ga-la-ti 5:16
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up