HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/05/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: ĐIỀU RĂN THỨ NĂM
  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
  "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho."
  Diễn giả: Mục sư NGUYỄN ĐỨC VĨNH AN - QNHT
  HDCT: Cs. Trần Thị Tiết Hạnh
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 30/05/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up