HTTL BÌNH THỚI - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/05/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: CHÚA NHÂN TỪ
  Kinh Thánh: Thi-thiên 130
  Câu gốc Thi-thiên 130:7 "Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va;
  Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ,
  Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều;"
  Diễn giả: Mục sư Trần Huỳnh Quốc Việt | QNHT
  HDCT: Chấp sự Phương Quang Tiến
  Mời quý tôi con Chúa cùng tham dự.
  | HTTL Bình Thới

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up