HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/06/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: HỘI THÁNH SỐNG KHỎE
  Thời gian: 08h00 Chúa Nhật 06/6/2021
  Diễn giả: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Uv. Nguyễn Tưởng
  Kinh Thánh: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện."
  Công vụ 2: 42

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up