HTTL TÂN AN - TP ĐÀ NẴNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/06/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • [HTTL TÂN AN TP ĐÀ NẴNG] Chương trình thờ phượng Chúa Nhật 6-6-2021
  Đề tài: BÁM LẤY CHÚA
  - KT: Ha-ba-cúc 3:16-19
  - CG: Ha-ba-cúc 2:1
  - Giảng luận: MS. Nguyễn Hải Bằng, QNHT
  - HD: CS. Đặng Minh Tân

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up