HTTL BÌNH TÂN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/06/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ Đề : THÁI ĐỘ ĐỐI DIỆN THỬ THÁCH
  - Kinh thánh: Gia-cơ 1:2-8
  - Câu Gốc: " Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. " (I Phi-e-rơ 1 : 7)
  Diễn Giả : Mục sư Nguyễn Thế Vinh (Quản nhiệm Hội Thánh)
  HDCT: Chấp sự Trần Công Tâm

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up