HTTL TÔN THẤT THUYẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/06/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: Mạnh mẽ trong đức tin
  Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
  Câu gốc: Rô-ma 4:20,21
  Diễn giả: Msnc. Nguyễn Thế Linh - QnHT
  HDCT: Svth. Trần Quốc Toản

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up