HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/06/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐOÁI XEM
  Kinh Thánh: Thi Thiên 33:18
  "Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài,"
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up