HTTL PHAN THIẾT - Chương trình thờ phượng Chúa - 06/06/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 06/06/2021
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA ONLINE CHÚA NHẬT 06/06/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Cs.Phạm Nhật Vinh
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  CHIẾC NEO GIỮA DÒNG BÃO TỐ
  Kinh Thánh: Thi Thiên 46:1-7
  Câu gốc: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. (Thi 46:1)
  I. NHẬN DIỆN CƠN BÃO TỐ CỦA ĐỜI SỐNG:
  1. Mô tả: (2-3)
  2. Tên gọi: Lu 21:11, Thi 91:6
  Bão Dịch (Dịch Covid-19)
  3. Cấp độ: Giê 16:4
  4. Hậu quả: (6)
  5. Dư chấn: Thi 80:6,
  Khải 16:9
  II.NEO CHẶT CHIẾC NEO ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA TRONG CHÚA GIÊ-XU:
  1.Vì Chúa là nơi nương náu của chúng ta: (1a, 7b)
  Ê-sai 32:2; Thi 91:1-2
  Thi 27:5
  .2 Vì Chúa chính là sức lực của chúng ta (1b):
  - Thi 22:15; 73:26; 118:14
  3. Vì Chúa là Đấng trợ giúp cho chúng ta (1c) :
  - Thi 121:1-2; Ê-sai 43:2
  4. Vì Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta (4-5)
  - Mat 28:20; Giô-ên 2:27;
  - Thi 94:18-19
  5.Vì Đấng Chiến thắng ở cùng và chiến đấu cho chúng ta (7a):
  - Giê 30:11; Xuất 14:14; Thi 46:10
  KẾT LUẬN
  - -Thi 46:1
  - Ê-sai 54:10
  - Hê-bơ-rơ 6:19
  www.youtube.com/c/MediaTinLành
  Like và đăng ký để theo dõi các thông tin từ Hội Thánh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up