HTTL AN PHÚ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/06/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa nhật 13/06/2021
  Đề tài: CHÚA CÓ OAI NGHIÊM KHÔNG?
  Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 2:6-20
  Câu Gốc: Ha-ba-cúc 2:20
  " Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh!"
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy
  Hướng Dẫn: Chấp Sự Văn Thị Xuân Hồng
  1. Chào mừng
  2. Tôn vinh Chúa: Thánh Ca 20 “Ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời”
  3. Cầu nguyện khai lễ
  4. Tôn vinh Chúa: Thánh Ca 513 “Lớn bấy duy Ngài”
  5. Đọc Kinh Thánh đối đáp Ha-ba-cúc 2:6-20
  6. Tôn vinh Chúa: Thánh 688 “Dâng Chúa đời con”
  7. Dâng hiến
  8. Cầu nguyện dâng hiến
  9. Đọc câu gốc: Ha-ba-cúc 2:20
  10. Giảng luận
  11. Cầu nguyện đáp ứng
  12. Cầu nguyện chung
  13. Tôn vinh Chân Thần
  14. Cầu nguyện chúc phước

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up