HTTL AN PHÚ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/06/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa nhật 20/06/2021
  Đề tài: CHÚA CÓ HIỆN DIỆN KHÔNG?
  Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 3:1 – 15
  Câu gốc: Ha-ba-cúc 3:2
  “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, Tỏ ra cho biết giữa các năm; Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót!”
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy
  Hướng Dẫn: Chấp Sự Phạm Thành Tâm

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up