HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/06/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ Đề: TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:25
  “ Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm,
  nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy
  hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy ”

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up