HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/06/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI
  Kinh Thánh: Thi-thiên 23
  Diễn giả: Mục sư NGUYỄN ĐỨC VĨNH AN - QNHT
  HDCT: Cs. Trương Thị Mai Thảo
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 27/06/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up