HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/06/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 27/06/2021
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA ONLINE CHÚA NHẬT 27/06/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Uv.Trần Hoàng Sơn
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  KHẢI TƯỢNG MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN VÀ SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
  Kinh Thánh : Khải huyền 20
  Câu gốc : Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
  (Khải huyền 20 :6)
  www.youtube.com/c/MediaTinLành
  Like và đăng ký để theo dõi các thông tin từ Hội Thánh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up