HTTL AN PHÚ - Chương trình thờ phượng Chúa - 04/07/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa nhật 04/07/2021
  Đề tài: NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
  KINH THÁNH: I Phi-e-rơ 1:1-2
  CÂU GỐC: I Phi-e-rơ 1:1
  “Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn,”
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy
  Hướng Dẫn: Chấp sự Trình Thị Trọng Thanh

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up