HTTL PHAN THIẾT - Chương trình thờ phượng Chúa - 04/07/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 04/07/2021
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA ONLINE CHÚA NHẬT 04/07/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Tq.Nguyễn Thúy Phượng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  KHẢI TƯỢNG HAI GIỎ TRÁI VẢ
  Kinh Thánh : Giê-rê-mi 24 :1-10
  Câu gốc : Như những trái vả tốt nầy, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giu-đa, mà ta đã sai từ nơi nầy đến trong đất người Canh-đê, cho chúng nó được ích.
  (Giê-rê-mi 24 :5)
  www.youtube.com/c/MediaTinLành
  Like và đăng ký để theo dõi các thông tin từ Hội Thánh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up