HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 04/07/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: ĐIỀU RĂN THỨ TÁM
  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15
  Diễn giả: Mục sư NGUYỄN ĐỨC VĨNH AN - QNHT
  HDCT: Cs. Nguyễn Thanh Hồng
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 04/07/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up