HTTL TMG - Chương trình thờ phượng Chúa - 04/07/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Câu Kinh Thánh căn bản:
  “Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ,
  thưa rằng:
  Lạy Chúa, vì danh Chúa,
  các quỉ cũng phục chúng tôi."
  (Lu-ca 10:17)

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up