HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • HTTL Tân Nghĩa - Chương trình thờ phượng Chúa 11/07/2021
  Chủ đề: HAI HÌNH ẢNH CỦA MỘT SỰ VIỆC
  Kinh thánh: Mác 14:1-11
  Câu gốc: "Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để mặc người; sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta". - Mác 14:1-6 -
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Dương Hoàng Thu
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 11.07.2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up