HTTL TÂN HIỆP (Kiên Giang) - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

3 tháng trước đây

  • Đề tài: TỈNH THỨC VỚI THÔNG ĐIỆP 5K
    Giảng luận: Mục sư NC TRẦN CHANH THA (Phụ tá QN, Đặc trách Hội Nhánh Thạnh Đông)
    HDCT: Chấp sự TRẦN AN VUI

    Thể loại : Kiên Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up