HTTL KHÁNH HỘI - Chương trình thờ phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • ⛪️ Chương trình thờ phượng Chúa - CN 11/07/2021 - HTTL Khánh Hội
  - Thời gian: 8g00 sáng
  - Chủ đề: ĐỐI DIỆN VỚI THỬ THÁCH LỚN
  - Kinh Thánh: 2 Sử-ký 14: 8-15
  - Câu gốc: II Sử ký 14: 11a
  "A-sa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa; ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này."
  - Diễn giả: MS. Võ Đông Thu
  - Website: httlkhanhhoi.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up