HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: SUY NGHĨ TÍCH CỰC
  Kinh Thánh: Phi-líp 4:8
  “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.”
  Phi-líp 4:8
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Xuân Mai

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up