HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: "QUYỀN PHÉP CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI"
  Thời gian: 08h30 Chúa Nhật 11/07/2021
  Diễn giả : Mục sư Phan Quang Thiệu
  Kinh Thánh nền tảng: Hê-bơ-rơ 4: 11-13
  Câu gốc ghi nhớ :
  "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." - Hê-bơ-rơ 4: 12
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #quyenphepcualoiDucChuaTroi

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up