HTTL TMG - Chương trình thờ phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Câu Kinh Thánh căn bản:
  “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng:
  Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?
  Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi."
  (Ê-sai 6:8)

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up