HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa 11/07/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến.
  Chủ đề: TIẾP BƯỚC TIỀN NHÂN
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:7-18
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An - QNHT
  HDCT: Cs. Lại Thiên Thảo
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 11/07/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up