HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 11/07/2021

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Đề tài: Rao Giảng Chân Lý
  Kinh thánh: 2 Cô-rinh-tô 4: 1-6
  Giảng luận: Mục sư Đoàn Trung Chánh.
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình ngày 04/07/2021 và chiếu ngày 11/07/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Kính,
  Ban kỹ thuật.<8>vecatvkg@gmail.com

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up