HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • HTTL Tân Nghĩa - Chương trình thờ phượng Chúa 11/07/2021
  Chủ đề: DẸP BỎ THẦN TƯỢNG RA KHỎI ĐỜI SỐNG
  Kinh thánh: Xuất 23:24-33
  Câu gốc: "Ngươi chớ quì lạy và hầu việc các thần chúng nó; chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi” Xuất 23:24
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 18.07.2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up