HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ Đề: YÊN LẶNG VÀ CHỜ ĐỢI
  Kinh Thánh: Thi-thiên 37:1-8
  Câu Gốc: " Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài.
  Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình
  Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác " Thi-thiên 37:7

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up