HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI HƠN
  HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA (tt)
  Thời gian: 08h00 Chúa Nhật 18/7/2021
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Cs. Đỗ Minh Khánh
  Kinh Thánh: "Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò."
  Ê-sai 40: 28

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up