HTTL TÂN AN - TP ĐÀ NẴNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • [HTTL TÂN AN TP ĐÀ NẴNG] Chương trình Trường Chúa Nhật 18-7-2021
  Bài 37: Đức Chúa Trời Đoán Xét Dân Ê-đôm
  - Kinh Thánh: Áp đia 1-21
  - Câu gốc: Rô-ma 12:19
  - Phụ trách: CS. Phan Phụng Hòa, Trưởng ban TCN

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up