HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 18.07.2021
  Chủ đề: "ĐẤNG BẤT BIẾN"
  Diễn giả: MSQN Nguyễn Hồng Khanh
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:8
  Câu gốc: Hê-bơ-rơ 13:8
  “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi”
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query=httl+ngo+gia+tu
  Facebook: www.facebook.com/httlngogiatu
  Diễn giả: MSQN Nguyễn Hồng Khanh
  Kinh Thánh: II Các vua 7:9
  Câu gốc: II Các vua 7:9
  “Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta.”
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query=httl+ngo+gia+tu
  Facebook: www.facebook.com/httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up