HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: CÓ NHỮNG ĐÊM TRẮNG
  Kinh Thánh: Thi Thiên 120-134
  “1 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! 3 Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!” Thi Thiên 134
  Diễn giả: Thầy Nguyễn Trần Lam Bửu
  HDCT: Bà Mục sư Quản nhiệm

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up